Gjenfunn og kontroller

Toppskarv  Phalacrocorax aristotelis (8)

Merkested: Sør-Trøndelag

Funnsted: Møre og Romsdal

Høst (september - november)Høyest alder:
- 7951 Dager = 21År-9Måneder-7Dager (NOS 258182)
- 7795 Dager = 21År-4Måneder-2Dager (NOS 271237)
- 7681 Dager = 21År-0Måneder-11Dager (NOS 238801)
- 7330 Dager = 20År-0Måneder-25Dager (NOS 258239)
- 7104 Dager = 19År-5Måneder-12Dager (NOO SA04349)

Største avstand:
- 1305 km (NOS 276565)
- 1286 km (NOS 258259)
- 1261 km (NOS 262855)
- 1251 km (NOO 026576)
- 1250 km (NOS 235521)