Gjenfunn og kontroller

Dompap  Pyrrhula pyrrhula (1)

Merkested: Sør-Trøndelag

Funnsted: Møre og Romsdal

Vinter (desember - februar)
Høyest alder:
- 1848 Dager = 5År-0Måneder-22Dager (NOO DB80293)
- 1662 Dager = 4År-6Måneder-19Dager (NOS EH14773)
- 1643 Dager = 4År-6Måneder-0Dager (SVS 2935192)
- 1610 Dager = 4År-4Måneder-28Dager (NOS 8110968)
- 1559 Dager = 4År-3Måneder-9Dager (NOS 8571413)

Største avstand:
- 1344 km (NOS 879036)
- 1335 km (NOS 8601881)
- 1298 km (NOS 8M25180)
- 1288 km (CSP Z595267)
- 1188 km (NOO DB63267)