Gjenfunn og kontroller

Grågås  Anser anser (1)

Merkested: Telemark

Funnsted: Alle steder


Høyest alder:
- 7868 Dager = 21År-6Måneder-16Dager (NOS BA18553)
- 7216 Dager = 19År-9Måneder-2Dager (NOS BA18667)
- 7011 Dager = 19År-2Måneder-9Dager (NOS BA18667)
- 6903 Dager = 18År-10Måneder-24Dager (NOS BA18667)
- 6867 Dager = 18År-9Måneder-18Dager (NOS BA18667)

Største avstand:
- 4065 km (NOS BA17863)
- 3889 km (NOS BA21539)
- 3582 km (NOS BA21585)
- 3453 km (NOS 23624B)
- 3436 km (NOS BA20382)