Gjenfunn og kontroller

Heilo  Pluvialis apricaria (1)

Merkested: Vestfold

Funnsted: Alle steder

Hele året
Høyest alder:
- 4441 Dager = 12År-2Måneder-0Dager (NLA 364033)
- 3069 Dager = 8År-4Måneder-24Dager (NOU 31284)
- 2026 Dager = 5År-6Måneder-17Dager (NLA 1456577)
- 1736 Dager = 4År-9Måneder-2Dager (NLA 1452490)
- 1528 Dager = 4År-2Måneder-5Dager (NOS 7142346)

Største avstand:
- 7908 km (NOS 7124761)
- 6252 km (NOS 7202403)
- 6219 km (NOS 656978)
- 3347 km (NOS 7127046)
- 2430 km (IAB PI825)