Gjenfunn og kontroller

Lappiplerke  Anthus cervinus (1)

Merkested: Vestfold

Funnsted: Alle ikke norske

Høst (september - november)
Høyest alder:
- 52 Dager = 0År-1Måneder-21Dager (NOS H765301)
- 31 Dager = 0År-1Måneder-1Dager (NOS 9201239)

Største avstand:
- 1717 km (NOS 9201239)
- 214 km (NOS 9251677)
- 6 km (NOS H765301)