Gjenfunn og kontroller

Fossekall  Cinclus cinclus (10)

Merkested: Alle steder

Funnsted: Nord-Trøndelag

Hele året


Høyest alder:
- 2977 Dager = 8År-1Måneder-25Dager (NOS 8178590)
- 2973 Dager = 8År-1Måneder-20Dager (NOO EB12634)
- 2924 Dager = 8År-0Måneder-2Dager (NOO EA11518)
- 2908 Dager = 7År-11Måneder-16Dager (NOS 8B37807)
- 2903 Dager = 7År-11Måneder-12Dager (NOS 8720250)

Største avstand:
- 1168 km (DEH NA137326)
- 1168 km (DEH NA137326)
- 1128 km (PLG TS01584)
- 1110 km (SFH P599337)
- 1104 km (PLG TS01581)