Gjenfunn og kontroller

Kanadagås  Branta canadensis (1)

Merkested: Belgium

Funnsted: Østfold

Sommer (juni - august)
Høyest alder:
- 8084 Dager = 22År-1Måneder-18Dager (NOS BA16669)
- 6709 Dager = 18År-4Måneder-17Dager (NOA 28352)
- 6247 Dager = 17År-1Måneder-7Dager (NOA 24192)
- 6216 Dager = 17År-0Måneder-7Dager (NOS 240506)
- 5865 Dager = 16År-0Måneder-25Dager (NOO TA01809)

Største avstand:
- 1452 km (NOS BA17336)
- 1226 km (DKC 1382)
- 1205 km (DKC 1382)
- 1116 km (NOO TA02363)
- 1109 km (DEW 265984)