Gjenfunn og kontroller

Stokkand  Anas platyrhynchos (1)

Merkested: Belgium

Funnsted: Østfold

Hele året
Høyest alder:
- 5238 Dager = 14År-4Måneder-6Dager (DKC 331652)
- 5066 Dager = 13År-10Måneder-14Dager (NOS 375982)
- 5006 Dager = 13År-8Måneder-14Dager (NOA 35557)
- 4958 Dager = 13År-6Måneder-26Dager (NOS CA27614)
- 4895 Dager = 13År-4Måneder-25Dager (NOS 376632)

Største avstand:
- 2344 km (BLB 3H1423)
- 2317 km (NLA 222564)
- 2008 km (NOS 3019891)
- 1742 km (NLA 394029)
- 1562 km (NOS 326545)