Gjenfunn og kontroller

Rugde  Scolopax rusticola (1)

Merkested: Ireland (EIRE)

Funnsted: Opland

Hele året
Høyest alder:
- 3079 Dager = 8År-5Måneder-4Dager (NOS 604714)
- 2229 Dager = 6År-1Måneder-7Dager (NOS 6221971)
- 2087 Dager = 5År-8Måneder-16Dager (NOS 622998)
- 1924 Dager = 5År-3Måneder-6Dager (NOS 6221956)
- 1775 Dager = 4År-10Måneder-11Dager (NOA 51052)

Største avstand:
- 2608 km (NOS 6197000)
- 2159 km (NOO KB02318)
- 2101 km (NOS 657444)
- 2077 km (NOS 699325)
- 2077 km (RUM PS005544)