Gjenfunn og kontroller

Storlom  Gavia arctica (1)

Merkested: Alle norske

Funnsted: Møre og Romsdal

Sommer (juni - august)
Høyest alder:
- 4499 Dager = 12År-3Måneder-27Dager (DFR B34303)
- 3544 Dager = 9År-8Måneder-13Dager (NOS HA00033)
- 846 Dager = 2År-3Måneder-23Dager (NOS HA00071)
- 401 Dager = 1År-1Måneder-4Dager (NOS HA00032)
- 16 Dager = 0År-0Måneder-16Dager (SVS 9201776)

Største avstand:
- 2324 km (NOS HA00033)
- 1646 km (DFR B34339)
- 1029 km (DFR B34303)
- 983 km (NOS HA00071)
- 954 km (NOS HA00032)