Gjenfunn og kontroller

Tårnfalk  Falco tinnunculus (1)

Merkested: Alle norske

Funnsted: Sør-Trøndelag

Høst (september - november)

Høyest alder:
- 4492 Dager = 1År-3Måneder-17Dager (SFH S223943)
- 3377 Dager = 9År-2Måneder-29Dager (NOS 5155340)
- 2936 Dager = 8År-0Måneder-14Dager (SVS 6212862)
- 2851 Dager = 7År-9Måneder-20Dager (NOS 5169572)
- 2639 Dager = 7År-2Måneder-22Dager (SFH S232017)

Største avstand:
- 2885 km (NOS 5152089)
- 2755 km (NOO MB15006)
- 2662 km (NOS 5124994)
- 2479 km (NOS 6183194)
- 2413 km (NOS 6214964)