Gjenfunn og kontroller

Fjellmyrløper  Limicola falcinellus (1)

Merkested: Alle norske

Funnsted: Ukraine

Vår (mars - mai)
Høyest alder:
- 3240 Dager = 8År-10Måneder-13Dager (NOS 8643719)
- 771 Dager = 2År-1Måneder-10Dager (DFH 81512594)

Største avstand:
- 2656 km (DFH 81512594)
- 2644 km (NOS 8643719)