Gjenfunn og kontroller

Fjæreplytt  Calidris maritima (1)

Merkested: Finland

Funnsted: Hordaland

Hele året
Høyest alder:
- 6029 Dager = 16År-6Måneder-1Dager (SVS 4339757)
- 5528 Dager = 15År-1Måneder-22Dager (SFH AT14860)
- 5202 Dager = 14År-3Måneder-2Dager (SFH AT14860)
- 4532 Dager = 12År-4Måneder-29Dager (GBT NW14805)
- 4288 Dager = 11År-8Måneder-25Dager (SVS 4390211)

Største avstand:
- 2983 km (NOS 8B42683)
- 2981 km (NOS 8B42683)
- 2979 km (NOS 8B42683)
- 2979 km (NOS 8B42683)
- 2979 km (NOS 8B42683)