Gjenfunn og kontroller

Ærfugl  Somateria mollissima (1)

Merkested: Sweden

Funnsted: Aust-Agder

Sommer (juni - august)
Høyest alder:
- 7212 Dager = 19År-8Måneder-27Dager (NOO PA00166)
- 7000 Dager = 19År-1Måneder-29Dager (NOS CA13228)
- 6822 Dager = 18År-8Måneder-2Dager (NOO PA00235)
- 6796 Dager = 18År-7Måneder-7Dager (NOO PA00223)
- 6637 Dager = 18År-2Måneder-1Dager (NOS CA33816)

Største avstand:
- 2005 km (NOS CA22916)
- 2005 km (NOS CA22919)
- 2005 km (NOS CA22925)
- 2005 km (NOS CA23040)
- 2005 km (NOS CA23085)