Gjenfunn og kontroller

Knoppsvane  Cygnus olor (1)

Merkested: Alle ikke norske

Funnsted: Møre og Romsdal

Vinter (desember - februar)
Høyest alder:
- 8042 Dager = 22År-0Måneder-6Dager (NOS 105970)
- 8036 Dager = 22År-0Måneder-0Dager (NOS 105970)
- 8035 Dager = 21År-11Måneder-30Dager (NOS 105970)
- 8034 Dager = 21År-11Måneder-29Dager (NOS 105970)
- 8006 Dager = 21År-11Måneder-1Dager (NOS 105970)

Største avstand:
- 1217 km (ISR A1589)
- 1188 km (NOS 103435)
- 890 km (SVS H5143)
- 841 km (SVS H5143)
- 661 km (NOS 108735)