Gjenfunn og kontroller

Havsule  Sula bassana (1)

Merkested: Hordaland

Funnsted: Hordaland

Hele året
Høyest alder:
- 12174 Dager = 33År-3Måneder-28Dager (GBT 1109136)
- 10426 Dager = 28År-6Måneder-16Dager (GBT 1086096)
- 9659 Dager = 26År-5Måneder-9Dager (NOS 242989)
- 8988 Dager = 24År-7Måneder-7Dager (GBT 1060940)
- 8633 Dager = 23År-3Måneder-18Dager (NOS 250009)

Største avstand:
- 6383 km (NOS 2001296)
- 6377 km (NOS 255502)
- 6316 km (NOS 251145)
- 6308 km (NOS 255502)
- 6100 km (NOS 273446)