Gjenfunn og kontroller

Sjøorre  Melanitta fusca (1)

Merkested: Alle ikke norske

Funnsted: Alle steder

Vår (mars - mai)
Høyest alder:
- 647 Dager = 1År-9Måneder-8Dager (SUM D569490)
- 93 Dager = 0År-3Måneder-1Dager (NOO 01588)

Største avstand:
- 5855 km (NOO 01588)
- 1015 km (SUM D569490)