Gjenfunn og kontroller

Hauksanger  Sylvia nisoria (1)

Merkested: Alle ikke norske

Funnsted: Alle steder

Sommer (juni - august)

Høyest alder:
- 1101 Dager = 3År-0Måneder-5Dager (NOO DB63569)
- 795 Dager = 2År-2Måneder-4Dager (NOS 8319328)
- 771 Dager = 2År-1Måneder-11Dager (NOS 8162018)
- 727 Dager = 1År-11Måneder-27Dager (NOO DB09044)
- 653 Dager = 1År-9Måneder-15Dager (NOS 8465156)

Største avstand:
- 718 km (DDH PA52698)
- 438 km (SVS 2790296)
- 193 km (NOS 8465156)
- 193 km (NOS 8465156)
- 58 km (NOS 8349914)