Gjenfunn og kontroller

Makrellterne  Sterna hirundo (1)

Merkested: Møre og Romsdal

Funnsted: Sudan

Vår (mars - mai)
Høyest alder:
- 8169 Dager = 22År-4Måneder-10Dager (NOO JA01967)
- 8113 Dager = 22År-2Måneder-17Dager (NOO JA10023)
- 7091 Dager = 19År-4Måneder-29Dager (NOS 7263023)
- 7021 Dager = 19År-2Måneder-20Dager (NOS 7291197)
- 7021 Dager = 19År-2Måneder-20Dager (NOS 7291975)

Største avstand:
- 11066 km (FPP 247350)
- 10739 km (NOS 7155303)
- 10722 km (NOO JA12116)
- 10641 km (NOS 7101351)
- 10513 km (FPP BC81406)