Gjenfunn og kontroller

Gråhegre  Ardea cinerea (12)

Merkested: Opland

Funnsted: Alle norske

Vår (mars - mai)Høyest alder:
- 9067 Dager = 24År-9Måneder-28Dager (NOA 27982)
- 6914 Dager = 18År-11Måneder-4Dager (NOS 275558)
- 6867 Dager = 18År-9Måneder-20Dager (NOS 249452)
- 6230 Dager = 17År-0Måneder-21Dager (SVS S14320)
- 6176 Dager = 16År-10Måneder-28Dager (NOS 271516)

Største avstand:
- 4240 km (NOS 226632)
- 3217 km (NOS 214602)
- 2334 km (NOS 271525)
- 2287 km (NOS 223146)
- 2275 km (NOO 022562)