Gjenfunn og kontroller

Krykkje  Rissa tridactyla (160)

Merkested: Alle steder

Funnsted: Alle steder

Vår (mars - mai)Høyest alder:
- 12033 Dager = 32År-11Måneder-10Dager (NOS 6123165)
- 10202 Dager = 27År-11Måneder-5Dager (NOS 6123165)
- 9834 Dager = 26År-11Måneder-2Dager (NOS 6122097)
- 9476 Dager = 25År-11Måneder-10Dager (NOS 6123165)
- 9111 Dager = 24År-11Måneder-10Dager (NOS 6123165)

Største avstand:
- 6134 km (NOS 6102960)
- 5799 km (NOS 6200589)
- 5669 km (NOS 537441)
- 5141 km (NOS 6102575)
- 5139 km (NOS 6102720)