Gjenfunn og kontroller

Alke  Alca torda (45)

Merkested: Alle steder

Funnsted: Vest-Agder

Hele åretHøyest alder:
- 10571 Dager = 28År-11Måneder-9Dager (NOS 456352)
- 9221 Dager = 25År-2Måneder-29Dager (GBT M48287)
- 8416 Dager = 23År-0Måneder-15Dager (NOS 468949)
- 7665 Dager = 20År-11Måneder-25Dager (NOS 498654)
- 7303 Dager = 19År-11Måneder-28Dager (NOS 498654)

Største avstand:
- 2883 km (NOS 499236)
- 2482 km (NOS 455235)
- 2455 km (NOS 468544)
- 2445 km (NOS 4106300)
- 2247 km (NOS 468946)