Gjenfunn og kontroller

Krykkje  Rissa tridactyla (735)

Merkested: Alle steder

Funnsted: Alle steder

Hele åretHøyest alder:
- 9530 Dager = 26År-1Måneder-2Dager (NOS 6101507)
- 9476 Dager = 25År-11Måneder-10Dager (NOS 6123165)
- 9149 Dager = 25År-0Måneder-18Dager (NOS 6103459)
- 9111 Dager = 24År-11Måneder-10Dager (NOS 6123165)
- 8766 Dager = 24År-0Måneder-0Dager (NOS 6136037)

Største avstand:
- 6136 km (NOS 6102960)
- 5799 km (NOS 6200589)
- 5669 km (NOS 537441)
- 5141 km (NOS 6102575)
- 5139 km (NOS 6102720)