Gjenfunn
- Art: Lappiplerke  Anthus cervinus - Merkested: Alle steder - Funnsted: Alle steder -
Velg årstid!