Gjenfunn og kontroller

Havhest  Fulmarus glacialis (3)

Merkested: Svalbard (Spitsbergen)

Funnsted: Alle ikke norske

Hele året
Høyest alder:
- 13457 Dager = 36År-10Måneder-4Dager (GBT FS46429)
- 10614 Dager = 29År-0Måneder-22Dager (GBT FR04302)
- 10523 Dager = 28År-9Måneder-22Dager (GBT FS23979)
- 9524 Dager = 26År-0Måneder-28Dager (NOS 461800)
- 9430 Dager = 25År-9Måneder-25Dager (NOS 459738)

Største avstand:
- 2762 km (GBT FV77522)
- 2289 km (DFR D77209)
- 2089 km (GBT FS39022)
- 2033 km (GBT SS13229)
- 2011 km (ISR 333764)