Gjenfunn og kontroller

Munk  Sylvia atricapilla (6)

Merkested: Vest-Agder

Funnsted: Vest-Agder

Sommer (juni - august)


Høyest alder:
- 31425 Dager = 86År-0Måneder-14Dager (BLB 10104339)
- 31419 Dager = 86År-0Måneder-8Dager (BLB 10039494)
- 3017 Dager = 8År-3Måneder-3Dager (NOS E67731)
- 2504 Dager = 6År-10Måneder-10Dager (NOS 9249410)
- 2235 Dager = 6År-1Måneder-12Dager (NOS 6E14656)

Største avstand:
- 3875 km (NOS 9594312)
- 3834 km (NOS 2E32215)
- 3751 km (NOO 055495)
- 3598 km (NOS E76172)
- 3528 km (NOS E437966)