Gjenfunn og kontroller

Vipe  Vanellus vanellus (2)

Merkested: Alle steder

Funnsted: Aust-Agder

Hele året

Høyest alder:
- 4700 Dager = 12År-10Måneder-12Dager (NOS 595617)
- 4647 Dager = 12År-8Måneder-22Dager (NOS 61674)
- 4240 Dager = 11År-7Måneder-11Dager (NOS 625280)
- 4201 Dager = 11År-6Måneder-3Dager (NOS 61607)
- 4011 Dager = 10År-11Måneder-24Dager (NOS 667388)

Største avstand:
- 3121 km (NOO 054933)
- 3026 km (NOS DA17166)
- 2856 km (NOS 603964)
- 2791 km (NOS 604342)
- 2759 km (NOA 62469)