Gjenfunn og kontroller

Alke  Alca torda (3)

Merkested: Alle steder

Funnsted: Vest-Agder

Vår (mars - mai)Høyest alder:
- 10144 Dager = 27År-9Måneder-9Dager (GBT FS51347)
- 9221 Dager = 25År-2Måneder-29Dager (GBT M48287)
- 7979 Dager = 21År-10Måneder-4Dager (NOS 499095)
- 7080 Dager = 19År-4Måneder-18Dager (NOS 499204)
- 6816 Dager = 18År-7Måneder-27Dager (GBT FS3051-)

Største avstand:
- 2882 km (NOS 499236)
- 2482 km (NOS 455235)
- 2455 km (NOS 468544)
- 2445 km (NOS 4106300)
- 2247 km (NOS 468946)