Gjenfunn og kontroller

Sangsvane  Cygnus cygnus (107)

Merkested: Alle steder

Funnsted: Alle steder

Vinter (desember - februar)Høyest alder:
- 5571 Dager = 15År-3Måneder-1Dager (SFH EJ0958)
- 5242 Dager = 14År-4Måneder-6Dager (SFH EJ941)
- 5223 Dager = 14År-3Måneder-18Dager (SFH EJ941)
- 4576 Dager = 12År-6Måneder-11Dager (SFH EJ734)
- 4561 Dager = 12År-5Måneder-25Dager (SFH EJ941)

Største avstand:
- 2137 km (RUM AB0251)
- 1701 km (DKC E5124)
- 1668 km (ISR A3103)
- 1649 km (ISR A3721)
- 1609 km (ISR A3721)