Gjenfunn og kontroller

Hvitkinngås  Branta leucopsis (1)

Merkested: Alle norske

Funnsted: Sør-Trøndelag

Hele året
Høyest alder:
- 8894 Dager = 24År-4Måneder-11Dager (NOA 20444)
- 8576 Dager = 23År-5Måneder-22Dager (NOO PA03620)
- 8480 Dager = 23År-2Måneder-17Dager (SVS 9135647)
- 8446 Dager = 23År-1Måneder-14Dager (SVS 9135647)
- 8445 Dager = 23År-1Måneder-13Dager (SVS 9135647)

Største avstand:
- 4744 km (NOA 20138)
- 4737 km (NOA 20411)
- 4726 km (NOA 20331)
- 4724 km (NOA 20020)
- 4724 km (NOA 20023)