Gjenfunn og kontroller

Knoppsvane  Cygnus olor (182)

Merkested: Alle norske

Funnsted: Vestfold

Høst (september - november)Høyest alder:
- 7964 Dager = 21År-9Måneder-21Dager (NOS 111402)
- 7860 Dager = 21År-6Måneder-9Dager (NOS 111400)
- 7697 Dager = 21År-0Måneder-27Dager (SVS H8745)
- 7543 Dager = 20År-7Måneder-23Dager (NOS 108446)
- 7516 Dager = 20År-6Måneder-28Dager (NOS 113922)

Største avstand:
- 1217 km (ISR A1589)
- 1188 km (NOS 103435)
- 1082 km (NLA RE43)
- 1081 km (NLA RE43)
- 1045 km (NOS 121412)