Gjenfunn og kontroller

Svarthvit fluesnapper  Ficedula hypoleuca (1)

Merkested: Alle norske

Funnsted: Algeria

Høst (september - november)

Høyest alder:
- 3021 Dager = 8År-3Måneder-9Dager (NOS 948726)
- 2722 Dager = 7År-5Måneder-14Dager (NOA 97048)
- 2508 Dager = 6År-10Måneder-12Dager (NOS 6H10884)
- 2212 Dager = 6År-0Måneder-20Dager (NOS H462290)
- 2206 Dager = 6År-0Måneder-14Dager (NOS H697594)

Største avstand:
- 6812 km (NOS 9520930)
- 4950 km (DFH 9W37219)
- 4733 km (NOS 9555031)
- 4536 km (NOS H860312)
- 4199 km (NOS 9545570)