Gjenfunn og kontroller

Dvergmåke  Larus minutus (1)

Merkested: Russian Federation

Funnsted: Alle steder

Hele året
Høyest alder:
- 130 Dager = 0År-4Måneder-7Dager (SUM MF307721)
- 102 Dager = 0År-3Måneder-10Dager (SFH C19940)

Største avstand:
- 1058 km (SFH C19940)
- 747 km (SUM MF307721)